XL Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych

SKNH „Historikon” po raz kolejny odpowiadał za organizację Sekcji Humanistycznej Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, które odbyło się w dniach 6-8 maja 2011 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Za prawidłowy przebieg obrad odpowiedzialni byli następujący członkowie Koła: Sebastian Imielski, Sebastian Chechłowski oraz Joanna Sokal. Łącznie wygłoszono 7 referatów, które podlegały ocenie ze strony Komisji Oceniającej w składzie: Dr Tomasz Gajownik, Mgr Katarzyna Kodeniec oraz Dr Mariola Wołk. Zadaniem Komisji był wybór najlepszego referatu, za który uznano wystąpienie Nataszy Sakson ze Studenckiego Koła Naukowego Kulturoznawców z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pod tytułem: Gender in media – popular music and alternative masculinity. Wszyscy referenci otrzymali nagrody książkowe oraz certyfikaty uczestnictwa w obradach XL MSKN