Wojny i konflikty w dziejach Polski

KONFERENCJA NAUKOWA

Wojny i konflikty w dziejach Polski

Szanowni Państwo

Studenckie Koło Naukowe Historyków Historikon z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Sekcja Studencka Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej pt. Wojny i konflikty w dziejach Polski, która odbędzie się 20. 09. 2015 r. w budynku Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie.

Celem konferencji jest refleksja nad znaczeniem wojen i konfliktów w dziejach Polski. Czy miały one wpływ na ukształtowanie się mentalności obywateli? Jak wpłynęły one na historię kraju? Interesują nas również konflikty na poziomie jednostkowym. Jaki wpływ na dzieje państwa miała rywalizacja wybitnych indywidualności?

Zakres tematyczny konferencji:

1. Wojny w historii Polski.

2. Dzieje formacji zbrojnych.

3. Człowiek wobec konfliktu zbrojnego.

4. Wojna w sztuce i kulturze.

Jesteśmy otwarci również na propozycje tematyczne uczestników konferencji.

Na konferencję zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów i doktorantów historii. Językiem wygłaszanych referatów będzie język polski. Czas na wygłoszenie referatu: 15 min. Zgłoszenia wraz z abstraktami należy wysłać do 10. 09. 2015 r. na adres mailowy wojnakonflikty@wp.pl. Opłatę konferencyjną  należy wpłacić do 12.09. 2015 r. W zgłoszeniu znajdują się informacje o wysokości opłaty konferencyjnej oraz wzór abstraktu.

Wzór zgłoszenia:

Formularz-zgloszeniowy