Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Naukowego Historyków „Historikon” w roku 2010 oraz semestrze letnim roku akademickiego 2010/2011

 

Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Naukowego Historyków „Historikon” w roku 2010 oraz semestrze letnim roku akademickiego 2010/2011

Studenckie Koło Naukowe Historyków „Historikon” jest sekcją studencką Polskiego Towarzystwa Historycznego oddziału olsztyńskiego. W roku 2010 zrzeszało 23 studentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Opiekunem naukowym koła był dr Jan Gancewski, który pełni tę funkcję także w roku 2011.

W październiku 2010 roku prezesem koła został Sebastian Imielski, który zastąpił na tej funkcji Michała Kowalskiego. Ponadto w nowym zarządzie znaleźli się: Wojciech
Grabowski – I wiceprezes, Konrad Krzyżewski – II wiceprezes, Tomasz Wypyski – sekretarz, Kamila Okrój – skarbnik.

Od początku 2010 roku członkowie koła brali udział w licznych ogólnopolskich konferencjach, organizując samodzielnie jedną z nich.

Studenci pomagali również przy imprezach i spotkaniach organizowanych przez PTH odział w Olsztynie oraz Wydział Humanistyczny:

– zorganizowali w marcu 2010 roku I Ogólnopolską Konferencję pt.: „Rola pamiętników w procesie kształtowania historii”;

– zorganizowali panel humanistyczny, podczas XXXIX Międzynarodowej Sesji Kół Naukowych;

– brali udział w konferencjach:

  •  Ogólnopolska konferencja historii wojskowości, Warszawa 19-21 XI 2010 r.; Konrad Krzyżewski z referatem Sądy wojskowe w korpusie gen. Jana Nepomucena Umińskiego.
  •  Kultura elit w okresie nowożytnym (1453-1815), Łódź 18-20 listopada 2010 r.; Konrad Krzyżewski z referatem Misja ks. Józefa Poniatowskiego do cesarza Napoleona w 23 VII – 26 VIII 1811 roku.
  • III Bronioznawcza Konferencja StudenckaBroń i wojna w dziejach człowieka, Łódź 15-16 października 2010 r.; Wojciech Grabowski z referatem Miecze typu karolińskiego w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur.

Semestr letni roku akademickiego 2010/2011:

– Kwiecień: wyjazd członków SKNH „Historikon” na XIX Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów i Doktorantów Toruń 13-16 kwietnia 2011:

  1. Mgr Marta Puchalska, referat: Problem Amazonek w kronikach średniowiecznych.
  2. Mgr Kinga Lisowska, referat: Teoretyczne zastosowanie zasady strukturalnej do struktur zasobów archiwów diecezjalnych.

– Maj: organizacja Sekcji Humanistycznej XL Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn 6 maja 2011 r.; Organizatorzy: Sebastian Imielski, Sebastian Chechłowski, Joanna Sokal;

Semestr zimowy 2011

– Sierpień. Członkowie koła czynnie uczestniczyli w zorganizowanym przez Pruthenię III Festiwalu Bałtyjskim.

-Październik 2011 r. Został wybrany nowy zarząd Historikon-u. Prezesem została Joanna Katarzyna Sokal, Wiceprezesem- Sebastian Emil Chechłowski, Sekretarzem- Dariusz Pawązka, Skarbnikiem, ponownie Kamila Okrój. W tym, roku jednogłośnie postanowiliśmy zlikwidować jako koło stanowisko II wice prezesa.

Oprócz tego uruchomili cykl wykładów pt. „ Porozmawiajmy o tym co było…”, pierwszy miał miejsce 13.12. 2011, a prelegentem był prof. B. Ryszewski.