Sprawozdanie roczne z działalności Studenckiego Koła Naukowego Historyków „Historikon”

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNŚCI

Studenckiego Koła Naukowego Historyków Historikon

Imię i nazwisko oraz stopień naukowy opiekuna: dr Jan Gancewski, tel. 502512881

Imię i nazwisko przewodniczącego Koła (ew. nr telefonu)

Joanna Katarzyna Sokal 669-213-522

Liczba aktywnych (czynnych) członków Koła: 23

W październiku 2012 r. wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego został wybrany nowy zarząd koła Historikon. Prezesem została Joanna Sokal, Wiceprezesem-  Damian Grzelak, Sekretarzem – Sebastian Chechłowski, a Skarbnikiem -Paweł Ciborowski. Nowy zarząd został wybrany jednogłośnie.

Konferencje, w których udział brali członkowie SKNH Historikon :

– Ogólnopolski Zjazd Studentów Historii 11-14. 04 Katowice.

– Międzynarodowa konferencja „ Historia Warmii i Mazur piórem pisana…” zorganizowane przez Fundację Rodowo- Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży dn. 21.-25.04 br.

– Historian international conference on Auxiliary Branches of History: “Elblings Book-document in XIV centuries”; Międzynarodowa konferencja Nauk Pomocniczych Historii dn. 20-23.10.2011 r.

– Historian international conference on History of international relations: “Polish relationship with Lithuania in the yers 1990-2004 in contekst watchtowers on the border Polish- Lithuania”; Międzynarodowa konferencja historii stosunków międzynarodowych dn 18-20. 11.2011

– Historian international conference on modern history of World: “Law in 16 centuries in Olsztyn- city law”; Międzynarodowa konferencja historii nowożytnej świata:  dn. 7-13.05. 2012

– International conference on history of church: “history of the chuch In Stawiguda”; Międzynarodowa konferencja historii Kościoła: dn. 6-10.06 2012

– International conference on history of art: “ Stained glass in church in Orzechowo”; Międzynarodowa konferencja historii sztuki, dn27-29.07  2012

 

Konferencje, które współorganizowali członkowie koła SKNH Historikon :

–  Konferencja :,,Zjawiska magiczno – demoniczne’’, która odbyła się na Wydziale Humanistycznym w dn. 19-20. 04, 2012  kierownikiem naukowym był prof. Kazimierz Grążawski.

Seminaria Naukowe:

Wstęp do językoznawstwa historycznego, seminarium zostało zorganizowane w ramach SEMINARIUM PRUSSICUM przez Towarzystwo Naukowe PRUTHENIA oraz SKNH Historikon, 09-11.02.2012

-Organizacja na Wydziale Humanistycznym panelu filologicznego oraz panelu historycznego w ramach sekcji humanistycznej,  w trakcie XLI Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, w dn. 15-16. 05. 2012.

-„Porozmawiajmy o tym co było…” seminaria naukowe organizowane przez SKNH Historikon odbyły się:

13.12.2011 r.- Prof. B. Ryszewski- Moje wspomnienia studenckie;

24.01.2012 r.- Prof. J. Hochleitner- Rekonstrukcje Historyczne, a prawdziwa historia

07.11.2012 r. Prof. W. Gieszczyński, Prof. D. Radziwiłowicz, dr T. Gajownik- Tradycje 11. Listopada

12.12. 2012 r. Prof. G. Jasiński oraz Prof. W. Gieszczyński- Wspomnienie  13 Grudnia na olsztyńskiej uczelni wyższej;

Warsztaty Naukowe:

Warmińsko- Mazurska Akademia Animatorów. Warsztaty w zakresie animacji oraz pisania projektów, w celu pozyskania środków z instytucji pozarządowych, zorganizowane przez PTH Oddział w Olsztynie, w dn. 20.04- 01.07 br.

– Członkowie SKNH Historikon uczestniczyli w warsztatach garncarsko-tkackich, zorganizowanych przez Towarzystwo Naukowe PRUTHENIA w dn. 01.-03.05. br.

 

Festiwale:

-Członkowie koła Historikon, wzięli udział w V Festiwalu Bałtyjskim zorganizowanym przez Towarzystwo Naukowe PRUTHENIA w Olsztynie w czerwcu 2012 r. W ramach Festiwalu Bałtyjskiego wzięli  udział w warsztatach tkackich, garncarskich, wikliniarskich, ponadto prowadzili zajęcia z ceramiki bałtyjskiej oraz pokaz kuchni estyjskiej.

-Festyn archeologiczny w Mikołajkach, Śladami Sielawowego Króla, zorganizowanym  Centrum Kultury w Mikołajkach;

– Udział w Święcie Ulicy Dąbrowszczaków w Olsztynie oraz współprowadzenie Warsztatu Małego Garncarza;

 

 

Inne:

-Koło Historikon współpracuje od tego roku z Towarzystwem  Naukowym  PRUTHENIA  oraz z Fundacją Rodowo – Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży.

– Członkowie koła od października 2011 r. uczestniczyli w Olsztyńskim wehikule czasu, organizowanym cyklicznie przez PTH Oddział w Olsztynie.

– Uczestniczyli  w objeździe naukowym ,,Ochrona i obrona polskiego wybrzeża na przestrzeni dziejów’’ w dn. 09.-11.05 br.

-brali udział  spotkaniach organizowanych w ramach Warsztatów Bałtyjskich  oraz Seminarium Prussicum.

– Prowadzenie strony internetowej SKNH Historikon, której administratorem jest Joanna Tomaszewska ( członek SKNH Historikon )  http://historikon.pth.olsztyn.pl/ .

– Udział w wykopaliskach archeologicznych w Bezławkach koło Reszla, na wczesnośredniowiecznych cmentarzysku;

– Prowadzenie zajęć warsztatowych dla grupy Motylki  w ZS w Stawigudzie- Warsztat Małego Garncarza, który odbył się 24.10.2012 r.

Kim byli Prusowie, zajęcia warsztatowe, które prowadzili członkowie koła Historikon dla III i IV klasy szkoły podstawowej nr  3 w Olsztynie, które odbyły się 20.11.2012r.

– Udział w pracach organizacyjno przygotowawczych w trakcie Sympozjum Archiwistycznego, którego koordynatorem była dr Anna Żeglińska, 17.11.2012 r.

– Udział w cyklu szkoleniowym Akademia Ekonomi Społecznej” ,Zorganizowanym przez Związek Stowarzyszeń „ Razem w Olsztynie”, który odbył się w dn. 19-20; 27-28. 10 oraz 10-12.11.2012 w Kromerowie.

– Udział w Filmie, kręconym w osadzie AMALANG, Muzeum etnograficzne w Olsztynku, film był produkowany na potrzeby tworzonego Muzeum Ziemi Krzyżackiej w Działdowie;

– Pisza wycieczka  Śladami Prusów w celu przeprowadzenia rozeznania na dawnej osadzie pruskiej w Lesie Miejskim w Olsztynie, zwiedzanie cmentarza niemiecko- rosyjskiego z czasów I WŚ- 04.11.2012

– Piesza wycieczka Śladami Prusów, w celu przeprowadzenia rozeznania na dawnej osadzie i grodzisku pruskim w Bartążku- 18.11.2012 r.

– Seminarium zorganizowane przez Związek Stowarzyszeń „ Razem w Olsztynie”, Wioski Tematyczne i Muzea Ekologiczne, - 07-08. 12.2012 r.

– Udział w Dniach Aktywności Studenckiej, zorganizowanym na Wydziale Humanistycznym, w trakcie, którego członkowie koła promowali swoją działalność oraz rekrutowali nowych członków; 17.10. 2012

– Członkowie koła, od września 2012 r. uczestniczą jako wolontariusze w zajęciach w ramach Uniwersytetu Dzieci