Sprawozdanie roczne z działalności Studenckiego Koła Naukowego Historyków Historikon

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 Z DZIAŁALNOŚCI
Studenckiego Koła Naukowego Historyków Historikon

Imię i nazwisko oraz stopień naukowy opiekuna: dr hab. Jan Gancewski
Imię i nazwisko przewodniczącego Koła: Damian Grzelak
Liczba aktywnych (czynnych) członków Koła: 15

W październiku 2013 r. wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego został wybrany nowy zarząd koła Historikon. Prezesem został Damian Grzelak, Wiceprezesem – Meteusz Gryglik, Sekretarzem – Kamil Goch, Skarbnikiem – Paweł Ciborowski. Nowy zarząd został wybrany jednogłośnie.

Konferencje, w których udział brali członkowie SKNH Historikon:

- udział w międzynarodowej konferencji w Rydze w dniach 11-17.03.2013 r. na temat edukacji historycznej; wyjazd współfinansowało Polskie Towarzystwo Historyczne

- udział w międzynarodowej konferencji w Rodowie na temat ,,Wspólne miejsca pamięci dla Polaków, Białorusinów i Ukrainców”, współorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Naukowe oddział w Olsztynie

- udział członków koła w XLI Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych 21.05.2013 r.

Seminaria Naukowe:

-organizacja na Wydziale Humanistycznym panelu filologicznego oraz panelu historycznego w ramach sekcji humanistycznej, w trakcie XLI Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, w dn. 21.05.2013

- udział w spotkaniach organizowanych w ramach Warsztatów Bałtyjskich oraz SeminariumPrussicum organizowanych przez Towarzystwo Naukowe Pruthenia

- organizacja 12.03.2013 roku w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego UWM spotkania z cyklu „Porozmawiajmy o tym co było …”, którego myślą przewodnią była kobieta na przestrzeni wieków. Przybyła na wykład publiczność wysłuchała wykładów przygotowanych przez dr Annę Kołodziejczyk, dr Barbarę Krysztopę- Czupryńską oraz dr Marię Korybut- Marciniak

Warsztaty Naukowe:

- sympozjum Archeologiczne ,,Między Archeologią a Historią”, zorganizowane 15.01.2013 r. zaproszeni prelegenci: mgr Andrzej Gołembnik, dr Magdalena Przysiężna-Pizarska, dr Mirosław Hoffmann, dr hab. Kazimierz Grążawski, prof. UWM

Festiwale:

- członkowie koła Historikon wzięli udział w V Festiwalu Bałtyjskim zorganizowanym przez Towarzystwo Naukowe Pruthenia w Olsztynie w dniach 27-28 lipca 2013 r. W ramach Festiwalu Bałtyjskiego wzięli udział w warsztatach tkackich, garncarskich, wikliniarskich, ponadto prowadzili zajęcia z ceramiki bałtyjskiej oraz pokaz kuchni estyjskiej.

- udział w Święcie Ulicy Dąbrowszczaków w dniu 26.06.2013 r. w Olsztynie oraz współprowadzenie Warsztatu Małego Garncarza;

Inne:

– realizacja projektu ,,Średniowieczni Rzemieślnicy” z Funduszu Polsko-Litewskiej Wymiany w dn. 10-15.06.2013, na którym wraz z młodzieżą z Litwy wymieniali się wiedzą na temat historii

– uczestnictwo w objeździe naukowym ,,Północna Warmia i Mazury” dn. 26-27.10.2013

- współpraca z Towarzystwem Naukowym Pruthenia, Polskim Towarzystwem Historycznym oraz zFundacją Rodowo – Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży

- organizacja objazdu naukowego do archiwum w Berlinie w kwietniu 2013 r.

- prowadzenie strony internetowej SKNH Historikon, której administratorem jest Kamil Goch (członek SKNH Historikon) http://historikon.pth.olsztyn.pl/

- udział w wykopaliskach archeologicznych w maju i czerwcu 2013 r. w Sądytach koło Olsztyna, na wczesnośredniowiecznej osadzie, organizowanych przez Towarzystwo Naukowe Pruthenia oraz Uniwersytet Gdański

- 9 kwietnia 2013 r. wywiad na antenie radia UWM FM, na której gościli opiekun SKNH Historikon, dr hab. Jan Gancewski, Joanna Sokal, oraz Damian Grzelak. Anna Dąbrowska, prowadząca wywiad, pytała o przeszłość koła, stan obecny i plany na przyszłość

- 13.08.2013 udział w uroczystości otwarcia Muzeum Ziemi Krzyżackiej w Działdowie, gdzie członkowie brali udział jako grupa rekonstrukcyjna

- członkowie koła, od września 2012 r. uczestniczą jako wolontariusze w zajęciach w ramach Uniwersytetu Dzieci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>