„Porozmawiajmy o tym co było…” o Święcie Niepodległości

Odsłuchaniem Pieśni Legionów w minioną środę 7 listopada rozpoczęło się spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o tym co było…” dotyczące zagadnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku zorganizowane przez SKNH Historikon. Następnie organizatorzy powitali prelegentów prof. Dariusza Radziwiłowicza, prof. Witolda Gieszczyńskiego i dra Tomasza Gajownika oraz zgromadzonych gości.

Pierwszy przemówił do studentów prof. Radziwiłowicz. W swoim dwudziestominutowym wystąpieniu przypomniał takie postacie jak miedzy innymi gen. Haller, Dowbor- Muśnicki i Żeligowski oraz ich działalność wojskową przybliżającą Polskę  do odzyskania niepodległości. Odtworzenie przemówienia Józefa Hallera zarejestrowanego po jego wkroczeniu ze swoją „błękitną” armią na tereny Polski, pomogło zrozumieć stosunek ówczesnych kadr dowódczych oraz zwykłych żołnierzy do faktu odrodzenia kraju ich przodków.

Po prof. Radziwiłowiczu głos zabrał prof. Gieszczyński, który opisywał wydarzenia w Warszawie w dniach 10 i 11 listopada, od przyjazdu Piłsudzkiego do Warszawy do przekazania mu władzy nad wojskiem przez Radę Regencyjną. W przybliżeniu tych wydarzeń posłużył się ich opisem w pamiętnikach spisanych przez bohaterów  tych dni takich jak ks. Lubomirski czy słynne literatki Maria Dąbrowska i Zofia Nałkowska.

Jako ostatni mowę wygłosił dr Tomasz Gajownik. Dotyczyła ona początków formowania się polskiego wywiadu. Ukazał w niej trudności z tym związane oraz stosunek władz do tego jakże niezwykle ważnego w ówczesnej sytuacji politycznej przedsięwzięcia. Wyjaśnione zostało skąd w głównej mierze rekrutowali się pierwsi agenci wywiadu oraz ich osiągnięcia na niwie utrzymania bezpieczeństwa cywili jak i żołnierzy w pierwszych dniach suwerenności.

Po zakończeniu pierwszej części spotkania głos przejęli zgromadzeni słuchacze zadając prelegentom pytania, na które ci z przyjemnością udzielali wyczerpujących odpowiedzi, rozwiewając ich dotychczasowe wątpliwości.

Comments are closed.