Opiekun

Opiekun dr hab. Jan Gancewski

 

Biogram:

 • Absolwent historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia ukończone w 1989 r.
 • Doktorat w 1997 r, na UMK Temat: Rola zamków krzyżackich w ziemi chełmińskiej od połowy XIV w. do 1454 r. pod kierunkiem prof. Z.H. Nowaka.
 • Mediewista. Badacz historii zakonu krzyżackiego w Prusach i historii regionalnej.
 • Adiunkt w pierwotnie w Zakładzie, a później Pracowni Historii Średniowiecza Powszechnego, a obecnie Zakładzie Historii Krajów Nadbałtyckich Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie.
 • Przewodniczący Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Mrągowie oraz wiceprezes Oddziału Olsztyńskiego PTH.
 • Członek Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.
 • Redaktor naczelny czasopisma naukowego Mrągowskie Studia Humanistyczne, poświęconego historii i literaturze m.in. na Mazurach.
 • Sekretarz czasopisma naukowego ukazującego się w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM: Echa Przeszłości.
 • Członek polsko-niemieckiej grupy dyskusyjnej ds. wydawnictw źródłowych w Berlinie i Toruniu.
 • Aktywny uczestnik m.in. międzynarodowych konferencji na UMK w Toruniu z cyklu: Ordines militares. Colloquia Torunensia Historica.
 • Pobyt na kwerendzie naukowej w Max-Planck-Institut für Geschichte w Getyndze w 2003 r. stypendium ze środków UWM w Olsztynie, na zaproszenie ówczesnego dyr. Instytutu MPI f. G. w Getyndze prof. O.G. Oexle oraz stypendysta Herder-Institut w Marburgu w 2006 r.
 • Kanclerz Towarzystwa Naukowego „Pruthenia” od 2010 r.
 • Przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku od 2011 r.
 • Uzyskanie tytułu doktora habilitowanego na kolokwium habilitacyjnym 26 czerwca 2012 r. Temat rozprawy habilitacyjnej: Folwarki na terenie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach Krzyżackich w latach 1466-1525.

Jest również:

 • Członkiem Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
 • Współpracownikiem Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
 • Redaktorem Naczelnym Mrągowskich Studiów Humanistycznych
 • Stypendysta Max-Planck-Institut w Getyndze oraz Herder-Institut w Marburgu


Kierunki badawcze:

 • historia państwa zakonu krzyżackiego w Prusach w XV i XVI w.
 • gospodarka krzyżacka od XIV do XVI w.
 • ośrodki gospodarcze na terenie państwa krzyżackiego w Prusach.
 • przemiany społeczne i gospodarcze w epoce późnego średniowiecza w Europie północnej
 • historia regionalna (Mazury) od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych
 • Folwarki na terenie państwa zakonu krzyżackiego w latach 1466-1525.
 • Folwarki na terenie komturstwa malborskiego do wojny trzynastoletniej.
 • Gospodarka zakonu krzyżackiego w XV i XVI wieku.