Olsztyński Wehikuł Czasu 20 lutego 2014 r.

Olsztyński Wehikuł Czasu

20 lutego 2014 r., czwartek, godz. 17.00,
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – zamek. 

Dostać z łokcia… Jak na łokciu drzewiej handlowano

Prelegent:

dr Sławomir Augusiewicz – historyk, UWM w Olsztynie

Eksperci:
dr Aleksandra Drzał-Sierocka – kulturoznawca, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Aleksander Jarmołkowicz – wiceprezes Sprint S. A.

Prowadzący:

dr Andrzej Korytko
Marek Jarmołowicz

Podczas podróży wehikułem: filmy, nagrania, fotoprezentacje.

Dzień szkocki na UWM w Olsztynie

Olsztyn, 29.01.2014

Sesja kulturalno-naukowa „Dzień szkocki na UWM w Olsztynie”

Between Scotland and Warmia

Pomiędzy Szkocją i Warmią

Termin: 10.04.2014

Organizacja: dr Halszka Leleń, Katedra Filologii Angielskiej UWM, halszka.lelen@uwm.edu.pl

we współpracy z piątym Festiwalem Literatury i Teatru BETWEEN.POMIĘDZY 2014 (Sopot, Gdańsk)

W związku z tegorocznym referendum niepodległościowym w Szkocji, które odbędzie się we wrześniu, pragnę zaproponować zorganizowanie sesji kulturalno-naukowej pt. Dzień szkocki na UWM. Program wydarzenia obejmowałby seminaria naukowe oraz warsztaty kulturowe z dziedziny kultury, historii, filozofii, literatury, translacji i podróży szkockich, które mogą zostać poszerzone o referaty przygotowane przez studentów w ramach działalności kół naukowych.

Festiwal BETWEEN.POMIĘDZY 2014 jest piątą odsłoną cyklu realizowanego w Sopocie i Gdańsku (www.back2.pl). W tym roku festiwal  poświęcony jest tematyce szkockiej i nosi tytuł „NEW BEGINNINGS.OTWARCIA”. Towarzyszy mu literaturoznawcza konferencja naukowa pt. „Nowe początki. Otwarcia w literaturze szkockiej”. Całość organizowana jest przez Prof. Davida Malcolma, dr Tomasza Wiśniewskiego, dr Monikę Szubę (Uniwersytet Gdański). Dzień szkocki na UWM mógłby być częścią tego wydarzenia (na mocy podpisania stosownych porozumień)

Program Dnia szkockiego na UWM

Otwarcie Dnia szkockiego na UWM, Władze Dziekańskie WH UWM, dr Halszka Leleń

Wprowadzenie w  tematykę cyklu festiwali i konferencji BETWEEN.POMIĘDZY, przedstawienie towarzyszących publikacji. Prof. dr hab. David Malcolm, dr Tomasz Wiśniewski (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG)

Historia – seminarium naukowe

Szkocki ruch niepodległościowy. dr Barbara Krysztopa-Czupryńska (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM)

Początki osadnictwa szkockiego w Polsce. dr Anna Kołodziejczyk (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM)

PSZ w Szkocji w latach 1940-1947. Dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz, prof. UWM (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM)

Filozofia – seminarium naukowe

Duns Szkot. Wolność czy konieczność? dr Agnieszka Biegalska (Instytut Filozofii UWM)

Filozofia a oświecenie szkockie – Francis Hutcheson, David Hume, Thomas Reid. dr Marta Śliwa (Instytut Filozofii UWM)

Współczesna filozofia szkocka – Alasdair MacIntyre. dr Marek Jawor (Instytut Filozofii UWM)

Literatura – (Formy: spotkanie autorskie, recytacje, seminarium literaturoznawcze, warsztaty czytania literatury i translacji poezji)

Spotkanie autorskie ze szkockim autorem Prof. dr hab. Davidem Malcolmem, profesorem belwederskim literatury angielskiej (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG), który odczyta swoje opowiadanie ‘The Wizard Laird of Skene’. Panel dyskusyjny o literaturze szkockiej. Prowadzenie: dr Halszka Leleń

Literaturoznawstwo

literatura szkocka przez wieki, szkockie tradycje gawędziarskie, George Mackay Brown i jego opowiadania z Orkadów. dr Halszka Leleń

Warsztaty czytania wiersza W. S. Grahama „Malcolm Mooney’s Land”. Adresat: studenci, grupa 20 osób. Prowadzenie dr Tomasz Wiśniewski (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG)

Warsztaty czytania szkockich opowiadań sf mgr Karol Jaroszewski (Student III roku Filologicznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim)

Warsztaty tłumaczenia wierszy szkockich. Adresat: studenci, grupa 20 osób. Prowadzenie dr Monika Szuba (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG)

Warsztaty tłumaczenia depeszy dyplomatycznych z XVI-XVIII w. O czym donosili Londynowi szkoccy dyplomaci akredytowani przy dworze królów Polski? dr Barbara Krysztopa-Czupryńska (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM)

Recytacja poezji szkockiej w języku angielskim w wykonaniu studentów Filologii angielskiej. Przygotowanie studentów: dr Anna Drogosz (Katedra Filologii Angielskiej UWM)

Recytacja poezji szkockiej w języku polskim w wykonaniu studentów Filologii Polskiej. Prowadzenie: Koło Naukowe Salve Verbum, przygotowanie studentów dr Magdalena Zaorska (Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM)

Kultura – seminarium kulturoznawcze

Szkockie tradycje w ubiorze – kilt, tartan, szkocka krata, Prowadzenie: dr Halszka Leleń i gość: Trevor Hill

Warsztaty tańca szkockiego. Prowadzenie: mgr Marta Kolczynska, goście: Trevor Hill, Benedykt Kolczynski.

Pieśni szkockie, wiersz o Haggisie Roberta Burnsa, tradycje kulinarne. Prowadzenie: mgr Marta Kolczynska, goście: Benedykt Kolczynski, Trevor Hill, (ew. dudy szkockie)

Podróże

“Kajakiem przez Szkocję. Retrospekcje” dr hab. Ewa Kujawska-Lis (Katedra Filologii Angielskiej UWM)

„Szkockie Hebrydy Wewnętrzne. Megality” dr Marta Śliwa (Instytut Filozofii UWM)

Zapotrzebowanie: przydział sal, auli oraz foyer teatralnego (warsztaty tańca)

Platakty

Patronat medialny: Gazeta Olsztyńska, Wiadomości Uniwersyteckie, Radio UWM FM, Telewizja Kortowo