Olsztyński Wehikuł Czasu 30 stycznia 2014 r.

Olsztyński Wehikuł Czasu

30 stycznia 2014 r., czwartek, godz. 17.00,
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – zamek. 

Tu kupisz wszystko!… Olsztyn handlowym węzłem przed wiekami

Prelegent:

dr Barbara Krysztopa-Czupryńska-  UWM w Olsztynie

Eksperci:

Henryk Kamiński – prezes Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu
dr inż. Marek Garbowski – ekonomista, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Prowadzący:

dr Andrzej Korytko
Marek Jarmołowicz

Podczas podróży wehikułem: filmy, nagrania, fotoprezentacje.

Sprawozdanie z VIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Z CYKLU Z DZIEJÓW PRAWA CUIUS REGIO, EIUS RELIGIO

REPREZENTACJA INSTUTU HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ KOŁA NAUKOWEGO HISTORIKON NA VIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ  Z CYKLU Z DZIEJÓW PRAWA CUIUS REGIO, EIUS RELIGIO – Z DZIEJÓW RELACJI PAŃSTWO-KOŚCIÓŁ

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

          W dniach 14-15 grudnia 2013 roku mgr Szymon Waszkiewicz reprezentował Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków, Historikon, na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Z dziejów prawa” Cuius regio, eius religio – z dziejów relacji państwo-Kościół, zorganizowanej przez Sekcję Historii Państwa i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Przedstawił on referat pt. Relacje między władzą ludową a staroobrzędowcami na Suwalszczyźnie w świetle dokumentów archiwalnych (1945-1967). Wywołał on duże zainteresowanie wśród uczestników konferencji. Biorących udział w obradach doktorantów, Pani Ewelina Tarkowska zaprosiła na konferencję organizowaną przez nasze koło naukowe pt. Kara na przestrzeni dziejów.

„Porozmawiajmy o tym co było:” Jak Allenstein stał się Olsztynem. Olsztyn 1945.

Porozmawiajmy o tym co było:

Jak Allenstein stał się Olsztynem. Olsztyn 1945

SKNH Historikon zaprasza na spotkanie z cyklu ,,Porozmawiajmy o tym co było: Jak Allenstein stał się Olsztynem. Olsztyn 1945”, które odbędzie się 15 stycznia (środa) o godzinie 13.15 w Auli Teatralnej.

Wydarzenia tamtych dni przybliży nam Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk