Mikołaj Kopernik mieszkaniec zamku olsztyńskiego

Mikołaj Kopernik mieszkaniec zamku olsztyńskiego

17 grudnia 2013 r., wtorek, godz. 13.00,
Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn – zamek. 

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego 
Jacek Protas

Dyrektor Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Elżbieta Jelińska

zapraszają na otwarcie zmodernizowanej wystawy stałej

Mikołaj Kopernik mieszkaniec zamku olsztyńskiego

oraz uroczyste zakończenie
Roku Kopernikowskiego

Olsztyński Wehikuł Czasu 12 grudnia 2013 r.

Olsztyński Wehikuł Czasu

12 grudnia 2013 r., czwartek, godz. 17.00,
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – zamek. 

Od pucybuta do milionera… Kupieckie kariery w dawnym Olsztynie

Prelegent:

dr hab. Jan Gancewski – historyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Eksperci:

dr inż. Marek Garbowski – ekonomista, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Janusz Skowroński – przedsiębiorca, działacz BCC Loży Olsztyńskiej.

Prowadzący:

dr Andrzej Korytko
Marek Jarmołowicz

Podczas podróży wehikułem: filmy, nagrania, fotoprezentacje.

Współorganizatorzy cyklu:
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
PTH Oddział w Olsztynie
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie
Radio UWM FM

Spotkanie z prof. Walerijem Iwanowiczem Galcovem

„Serdecznie zapraszamy
pracowników i studentów na spotkanie z prof. Walerijem Iwanowiczem Galcovem z Uniwersytetu im. I. Kanta w Kaliningradzie, które odbędzie się 2 grudnia (poniedziałek), o godz. 9.45 w Sali Rady Wydziału Humanistycznego. Prelegent jest autorem wielu publikacji dotyczących Prus Wschodnich, dziejów obwodu kaliningradzkiego, a także współtwórcą podręcznika regionalnego. Wykład wygłosi w języku rosyjskim.”

Więcej informacji na stronie  Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych

Wydziału Humanistycznego UWM