Olsztyński Wehikuł Czasu 24 października 2013 r.

Olsztyński Wehikuł Czasu

24 października 2013 r., czwartek, godz. 17.00,
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – zamek. 

Dyrektor Muzeum Warmii i Mazur uprzejmie zaprasza na

spotkanie z cyklu

Olsztyński Wehikuł Czasu

 

Ubijemy interes?… Bilet zamiast banknotu środkiem płatniczym w ludowym Olsztynie

 

 

Prelegent:

dr hab. Witold Gieszczyński, prof. UWM, historyk – UWM w Olsztynie

Eksperci:

prof. Andrzej Buszko, ekonomista – UWM w Olsztynie

Jadwiga Kubas, kolekcjonerka – Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

 

Prowadzący:

dr Andrzej Korytko
Marek Jarmołowicz

Podczas podróży wehikułem: filmy, nagrania, fotoprezentacje

Współorganizatorzy cyklu:
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
PTH Oddział w Olsztynie
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie
Radio UWM FM

Spotkanie 15.10.2013

25 października bieżącego roku odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie SKNH Historikon, na którym w pierwszej kolejności ustalone zostały zadania na rok akademicki 2013/2014.

Postanowiono kontynuowanie spotkań „Porozmawiajmy o tym co było …”. Planowane jest również nawiązanie współpracy z radiem uniwersyteckim UWM FM., której celem będzie uruchomienie krótkiej audycji historycznej prowadzonej przez członków SKNH Historikon na falach radia.  Studenci zrzeszeni w kole wyrazili chęć zorganizowania na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego międzynarodowej konferencji naukowej oraz sekcji humanistycznej i historycznej Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych  w 2014 roku. SKNH Historikon starać się będzie o dofinansowanie, dzięki któremu będzie możliwe wydanie w formie  książkowej artykułów naukowych napisanych przez członków koła.

Poza tymi głównymi założeniami planowane jest również wiele innych mniejszych równie ciekawych form przybliżających dla wszystkich jak może być ciekawa historia oraz historyczne ciekawostki Olsztyna i okolic.

Kolejnym punktem spotkania były wybory nowego zarządu koła. Tak właśnie poprzez aklamacje prezesem został Damian Grzelak, jego zastępcą Mateusz Gryglik, sekretarzem Kamil Goch oraz skarbnikiem Paweł Ciborowski. Zaraz po tym nowo wybrany sekretarz zgłosił kandydaturę Joanny Sokal (byłą panią prezes SKNH Historikon) do nagrody dziekańskiej, która byłaby ukoronowaniem jej wkładu w jej ciężką i wzorową pracę na rzecz koła. Ustalono kolejne spotkanie na 29 października 2013 roku. Po tym zakończono obrady.