Sekcja humanistyczna MSKN – wyniki

21 maja bieżącego roku SKNH Historikon organizowało na wydziale humanistycznym sekcje humanistyczną Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych. Sekcja składała się z dwóch paneli, historycznego i humanistycznego, podczas którego referowane były tematy z zakresu filozofii, językoznawstwa i stosunków międzynarodowych. W skład komisji oceniającej wystąpienia weszli pracownicy naukowi wydziału. Prezentacje panelu historycznego oceniali : przewodniczący komisji dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz prof. UWM, dr Barbara Krysztopa-Czupryńska oraz dr Tomasz Gajownik. Referaty panelu humanistycznego oceniała komisja w składzie: Przewodniczący komisji dr Anna Drogosz, dr Bara Ndiaye oraz dr Piotr Wasyluk.

 

Więcej informacji w rozwinięciu.

Wystąpienia uczestników seminarium rozpoczęły się o godzinie 1100 i trwały do godziny 1500. Prezentacje oceniane były według następujących kryteriów: wartość naukowa podjętego problemu, wkład pracy własnej, sposób prezentacji, staranność i pomysłowość opracowania wizualnego. Za każde z powyższych członek komisji mógł przyznać od 2 do 10 punktów. Najlepsze wystąpienia jury nagrodziło upominkami ufundowanymi przez komitet organizacyjny MSKN oraz SKNH Historikon.

 

Wyniki panelu historycznego:

I miejsce: Sylwia Skiendziul i Katarzyna Zaremba za referat Świat widziany oczyma kobiet. Podróż po europie Teofili Konstancji z Radziwiłłów Morawskiej.

II miejsce: Joanna Katarzyna Sokal za referat Sytuacja prawna kobiety w świetle zwodów prawa polskiego i prawa pruskiego.

III miejsce: Szymon Łukasz Waszkiewicz za referat Rozwój przestrzenny Suwałk w okresie kamedulskim (1690-1795).

Wyróżnienie: Jolanta Kowalik i Grażyna Czerniak za referat Kat w społeczności miejskiej czasów nowożytnych. Zbędny czy nieodzowny? oraz Sebastian Emil Chechłowski za referat Bohaterowie II powstania Pruskiego (1260-1274).

 

Wyniki Panelu humanistycznego:

I miejsce: Natalia Wiśniewska i Agata Przyborowska za referat Rosja w świadomości Polskiej młodzieży.

II miejsce: Magdalena Ochmańska za referat The Legend of Robin Hood a reaction of the rural society against feudal oppression.

III miejsce: Paweł Wiśniewski za referat The phenomenon of new atheism and its impact on american society.

Wyróżnienie: Joanna Wołoszyn za referat Między zakochaniem a zadurzeniem. Analiza znaczenia i użycia wyrażeń zakochać się i zadurzyć się na podstawie słowników ogólnych współczesnej polszczyzny.

 

 

 

XLII MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM KÓŁ NAUKOWYCH

SKNH Historikon jako organizatorzy sekcji nauk humanistycznych w ramach tegorocznego MSKN zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z harmonogramem seminarium które odbędzie się 21.05.2013r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 

Więcej informacji w rozwinięciu.

 

Materiały konferencyjne będą wydawane w poniedziałek (20.06 br.) w godzinach 16.00-20.00. Miejsce Aula Gotowca na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa. link do mapki kortowa http://www.uwm.edu.pl/artykul/275/mapa-kortowa.html (nr 47 na mapce)

Program XLII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych

Panel historyczny – Sala posiedzeń rady wydziału humanistycznego

komisja:

Dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz, prof. UWM

Dr Tomasz Gajownik

Dr Barbara Krysztopa-Czupryńska

Panel: humanistyczny – sala 118

komisja:

Dr Bara Ndiaye

Dr Piotr Wasyluk

Dr Anna Drogosz