Dni Aktywności

17 października 2012 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Wydziale Nauk Humanistycznych odbyły się Dni Aktywności w których to SKNH Historikon brał czynny udział. SKNH Historikon zaprezentował szerszemu gronu studentów swoją działalność na Uniwersytecie UWM. Przedstawiliśmy również publikacyjny dorobek PTH.

Dni Aktywności